Netwerk

Daarnaast maak ik deel uit van een uitgebreid netwerk van programmaleiders en vernieuwers. Zij hebben gemeenschappelijk, dat zij zich willen inzetten om mensen, ook mensen met andere mogelijkheden, tot hun recht te laten komen. Zij doen dit door anders te kijken naar vraagstukken en ongebaande paden te bewandelen.