Innovator en deskundig op het gebied van het ontwikkelen van diverse projecten, materialen en instrumenten, de (palliatieve) zorg en eigenaar van WIES Innoveert.

Ervaring

Wies is ruim dertig jaar werkzaam in de zorg in diverse functies. Naast haar bedrijf, is zij nog steeds werkzaam als netwerkcoördinator palliatieve zorg en gaf daarnaast ruim dertien jaar leiding aan een project- en innovatiebureau in de zorg. Vanuit beide functies is zij betrokken bij het ontwikkelen en opzetten van keten- en netwerken in zorg, innovaties en experimenten.

Mensen die met Wies gewerkt hebben, beschrijven haar als integer, innovatieve denker, creatief, ondernemend, doorzetter, verfrissend en met pioniersgeest.

Overtuiging

Wies is ervan overtuigd dat vernieuwing vooruitgang biedt en zorgt voor groeiperspectief en ontwikkeling van organisatie en mens. Daar wil zij graag aan bijdragen.

 

“Wies Wagenaar heeft in korte tijd een gedegen marktverkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid om een hospice te realiseren in Eijsden. Daarbij heeft ze met veel relevante functionarissen en instanties gesproken en vakliteratuur geraadpleegd. Ze schroomde er niet voor om tot  pijnlijke – maar eerlijke en constructieve – conclusies te komen. Daarnaast bood zij een alternatief. Deze goed onderbouwde conclusies zijn geformuleerd in een bondig en helder rapport.”
Mw. M.L.I.E. Ausems-van Herten

Arts

Als voorzitter van het DB van het Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland heb ik Wies Wagenaar leren kennen als een zeer betrokken en energieke netwerkcoördinator en, meer specifiek, in de periode 2015 – 2017 als kwartiermaker voor dit Consortium. Zij heeft een belangrijke rol vervuld in het opzetten van het Consortium, het uitdenken van het regioplan voor de palliatieve zorg, en in het bij elkaar brengen van alle participanten in dit Consortium. Vanwege de goede ervaring met Wies, heeft het Consortium haar gevraagd om, na het aflopen van de kwartiermakersubsidie, dit jaar de samenwerking met hbo en mbo in het onderwijs over palliatieve zorg mede vorm te geven.

In heb met veel plezier met Wies samengewerkt en doe dat nog steeds. Ze is in haar werk precies en tegelijkertijd flexibel, ze zorgt voor heldere afspraken (‘houdt de anderen bij de les’), ziet scherp waar verbeteringen mogelijk zijn en heeft gevoel voor humor.

Prof. Dr. D.L. Willems

Medische Ethiek, Afdeling Huisartsgeneeskunde, AMC UVA

Wies heb ik in de periode van mei 2016 tot oktober 2016 ervaren als een heel plezierige en professionele samenwerkingspartner in het onderwijs. In een sterk veranderende omgeving kon zij in een relatief korte tijd op strategisch passende wijze een constructieve bijdrage leveren die bijgedragen heeft aan het huidig vernieuwde curriculum. Goed luisteren, observeren, duidelijk communiceren en het “out-of-the-box” denken zijn vaardigheden die kenmerkend zijn voor Wies.

 

Mw. Drs. Monique Mensen

Hogeschooldocent Verpleegkunde , Windesheim