Privacy-statement

Wies Innoveert hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van het contactformulier. De naam en mailadres worden opgeslagen, om u zodoende te kunnen antwoorden op de gestelde vragen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@innoveert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Innoveert.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Webstatistieken

Deze website maakt gebruik van webstatistieken. Hiervoor wordt het softwareprogramma “Google Analytics” gebruikt. Met dit programma kunnen we gegevens analyseren en kan de website nog beter op bezoekers afstemmen. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden doorgegeven.

Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies op de pagina’s van innoveert.nl. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina’s u heeft bezocht.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wies bewaart uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is voor de verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@innoveert.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijziging privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit privacyreglement worden hier gepubliceerd.

Wies Innoveert
W.M. Wagenaar
8316 BL Marknesse

admin@innoveert.nl