Voor vernieuwing en groei in de zorg en het zorgonderwijs.

In een tijd waarin het zorglandschap complexer lijkt dan ooit, begrijpen wij welke uitdagingen hierbij komen kijken. Of het nu gaat om het heropbouwen van verbrokkelde zorgnetwerken, het stroomlijnen van samenwerkingen of het verkennen van nieuwe mogelijkheden, wij staan klaar met creatieve denk- en vernieuwingskracht.

Diensten

Verkenning

Heb je een specifiek vraagstuk op het gebied van ontwikkeling in de zorg of het zorgonderwijs en wil je de haalbaarheid hiervan laten onderzoeken? Wij verkennen graag de mogelijkheden.

Netwerken bouwen

Een goed functionerend zorgnetwerk zorgt voor een grotere tevredenheid. Maar hoe organiseer je dat en borg je efficiënte samenwerking? Wij bouwen en verbeteren netwerken.

Projecten

Wat zou het werk gemakkelijker maken of de kwaliteit van leven verbeteren? Dit soort vraagstukken vragen om vernieuwende oplossingen. Wij kijken graag mee op het gebied van productontwikkeling.

Interim mogelijkheden

Ben je op zoek naar tijdelijke extra slagkracht? Wij zijn onder andere inzetbaar op interimbasis als netwerkcoördinator, kwartiermaker en projectleider. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Verkenning

Heb je een specifiek vraagstuk op het gebied van ontwikkeling in de zorg of het zorgonderwijs en wil je de haalbaarheid hiervan laten onderzoeken? Wij verkennen graag de mogelijkheden.

Netwerken bouwen

Een goed functionerend zorgnetwerk zorgt voor een grotere tevredenheid. Maar hoe organiseer je dat en borg je efficiënte samenwerking? Wij bouwen en verbeteren netwerken.

Projecten

Wat zou het werk gemakkelijker maken of de kwaliteit van leven verbeteren? Dit soort vraagstukken vragen om vernieuwende oplossingen. Wij kijken graag mee op het gebied van productontwikkeling.

Interim mogelijkheden

Ben je op zoek naar tijdelijke extra slagkracht? Wij zijn onder andere inzetbaar op interimbasis als netwerkcoördinator, kwartiermaker en projectleider. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Dit nemen we mee:

30 jaar ervaring

Ruim dertig jaar ervaring in de zorg in diverse functies. Eerder realiseerden we onder andere de ontwikkeling en opzet van keten- en netwerken in zorg, innovaties en experimenten.

Een groot netwerk

Mede dankzij de jarenlange ervaring beschikken we over een groot kennisnetwerk in de zorg. Hierdoor wordt snel de verbinding gerealiseerd met de juiste personen.

Strategisch, tactisch en operationeel

We opereren op alle drie de niveau’s binnen je organisatie. We helpen strategisch met het bepalen van de koers, maar kijken vervolgens ook hoe dat kan worden gerealiseerd en welke concrete stappen daarvoor nodig zijn. 

Ons eigen netwerk

Wij weten niet altijd alles, maar kunnen dit aanvullen met inzet van expertise uit ons eigen netwerk.

Zij gingen je voor:

Auke de Boer, Voorzitter Stichting Roparun

“Wies Wagenaar heeft de afgelopen twee jaar een cruciale rol gespeeld bij het opzetten en uitvoeren van het koppelbedden project door de Roparun. Nadat we met haar in contact waren gekomen naar aanleiding van een eerste aanvraag voor koppelbedden vanuit het oosten van Nederland, konden we haar direct enthousiast maken om de Roparun te ondersteunen bij het uitrollen van dit project over heel het land.

Zij was de verbindende figuur tussen de fabrikant, de Roparun en de verschillende regio’s palliatieven zorg. Zij ontwikkelde de criteria waaraan aanvragen moesten voldoen, en organiseerde ook een deskundige toetsingscommissie die deze aanvragen vervolgens beoordeelden.

Naast haar efficiënte organisatorische kwaliteiten had zij ook een goed oog voor de pr-waarde die dit project met zich meebracht, en hielp in verschillende regio’s aanvragers en Roparun teams bij de communicatie. Zij heeft hierdoor veel betekend voor de Roparun en vooral ook de palliatieve zorg in Nederland. Zij deed dit alles op een efficiënte, professionele en vooral ook prettige wijze.”

Marijke Dericks, Programmamanager O²PZ

“Als projectleider van één van de kernprojecten binnen het landelijk programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg speelt en heeft Wies een belangrijke rol gespeeld om regionale Onderwijsknooppunten palliatieve zorg te ontwerpen en implementeren. Ik ervaar Wies als een waardevolle, betrouwbare professional, een heel goede projectleider en verbinder. Het is heel fijn om te kunnen sparren met Wies. Door haar vermogen om goed te luisteren, van afstand te observeren, scherp te kunnen denken en duidelijk te communiceren, belicht Wies vaak een vraagstuk vanuit een andere invalshoek en/of komt ze snel tot de kern.”

Mw. M.L.I.E. Ausems-van Herten, Arts

“Wies Wagenaar heeft in korte tijd een gedegen marktverkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid om een hospice te realiseren in Eijsden. Daarbij heeft ze met veel relevante functionarissen en instanties gesproken en vakliteratuur geraadpleegd. Ze schroomde er niet voor om tot  pijnlijke – maar eerlijke en constructieve – conclusies te komen. Daarnaast bood zij een alternatief. Deze goed onderbouwde conclusies zijn geformuleerd in een bondig en helder rapport.”

Prof. Dr. D.L. Willems, Medische Ethiek, Afdeling Huisartsgeneeskunde, AMC UVA

“Als voorzitter van het DB van het Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland heb ik Wies Wagenaar leren kennen als een zeer betrokken en energieke netwerkcoördinator en, meer specifiek, in de periode 2015 – 2017 als kwartiermaker voor dit Consortium.

Zij heeft een belangrijke rol vervuld in het opzetten van het Consortium, het uitdenken van het regioplan voor de palliatieve zorg, en in het bij elkaar brengen van alle participanten in dit Consortium. Vanwege de goede ervaring met Wies, heeft het Consortium haar gevraagd om, na het aflopen van de kwartiermakersubsidie, dit jaar de samenwerking met hbo en mbo in het onderwijs over palliatieve zorg mede vorm te geven.

In heb met veel plezier met Wies samengewerkt en doe dat nog steeds. Ze is in haar werk precies en tegelijkertijd flexibel, ze zorgt voor heldere afspraken (‘houdt de anderen bij de les’), ziet scherp waar verbeteringen mogelijk zijn en heeft gevoel voor humor.”

Mw. Drs. Monique Mensen,Hogeschooldocent Verpleegkunde Windesheim

“Wies heb ik in de periode van mei 2016 tot oktober 2016 ervaren als een heel plezierige en professionele samenwerkingspartner in het onderwijs. In een sterk veranderende omgeving kon zij in een relatief korte tijd op strategisch passende wijze een constructieve bijdrage leveren die bijgedragen heeft aan het huidig vernieuwde curriculum. Goed luisteren, observeren, duidelijk communiceren en het “out-of-the-box” denken zijn vaardigheden die kenmerkend zijn voor Wies.”

Publicaties:

COPD

Effectiveness of case management in the prevention of COPD re-admissions: a pilot study (2016).

VIAA Mensenwerk

Magazine van de Hogeschool VIAA te Zwolle, artikel over mensgerichte zorg.

Salute

Magazine voor zakelijke relaties van Chiesi Pharmaceutisch Nederland, artikel over minder heropnames door focus op brede diagnose.

Glimlach

Een boekje dat laagdrempelig bijdraagt aan het verzamelen van positieve herinneringen.

Samenwerken?

Loop je vast op een zorgvraagstuk en heb je behoefte aan een frisse blik? We bespreken graag met je hoe we jou hierbij kunnen ondersteunen.