Portfolio

We hebben onze expertise al in mogen zetten bij vele inspirerende opdrachtgevers. Hieronder vind je een overzicht van onze afgeronde projecten.

Snel naar: Publicaties

Verkenningen

Ontwikkelings maatschappij Flevoland

 • Marktverkenning binnen de zorg over mogelijkheden om te komen tot een cluster zorginnovatie Flevoland.
 • Onderzoeken van mogelijkheden rond het opzetten van netwerken rond ondervoeding en de ziekte van Lyme.

Zorggroep Charim

 • Onderzoek naar de doorstart van een hospice.
 • Voorstellen doen voor alternatieven voor hospicezorg.

Envida

Marktonderzoek naar de realisatie van een hospice.

Projecten

Zo wil ik leven

Ontwikkelen van een webapplicatie voor mensen in de palliatieve fase. 

De Levensjas

Een programma voor basisscholen mee ontwikkeld waarin verlies bespreekbaar wordt.

Hogeschool Windesheim

Invulling geven aan werkveldoriëntatie voor eerstejaarsstudenten hbo-v.

He hajo

Projectleiding van de ontwikkeling van de communicatie app voor mensen met een verstandelijke of communicatiebeperking www.hehajo.nl.

De wereld van Verschil

Ontwikkelen van een hulpmiddel bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden; www.dewereldvanverschil.nl.

Interim opdrachten

O2PZ

Het landelijke meerjaren programma O2PZ heeft als doel de palliatieve zorg in het onderwijs te verbeteren. Wij waren betrokken diverse kernprojecten. 

Deelnemer in:

 • Kernproject A: Het werken aan een vertaling en borging van de basiscompetenties palliatieve zorg in de eindtermen van het MBO en de ontwikkeling van een keuzedeel palliatieve zorg.

Projectleider van:

 • Kernproject C: Inrichting en implementatie van het landelijke regiemodel, waaronder het opzetten van onderwijsknooppunten.

ZISO

 • De uitvoering van de lopende activiteiten van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland.
 • Herijking van het netwerk.
 • Inventarisatie regionale en landelijke ontwikkelingen.
 • Inventarisatie regionale initiatieven palliatieve zorg.
 • Verkenning verdergaande samenwerking binnen ZISO.
 • Vervolgopdracht: uitvoeren van de aanbevelingen uit het opgestelde rapport en voortzetting van de lopende activiteiten in het netwerk palliatieve zorg.

Consortium Noord-Holland en Flevoland

 • Kwartiermaker binnen een team van het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland.
 • Uitvoeren van de aanbevelingen uit het opgestelde rapport over samenwerking tussen onderwijs en het Consortium.
 • Het organiseren van vervolgbijeenkomsten met het HBO en MBO. Het opzetten van innovatiegroepen, waaronder keuzedeel palliatieve zorg en ontwikkeling van “Train de trainers”.

Netwerk

Stichting TopaA-Z

 • Uitvoeren van diverse werkzaamheden, waaronder de ondersteuning van het stichtingsbestuur, het zoeken van financiering voor de ontwikkeling van diverse initiatieven en producten
 • Het ontwikkelen van producten, waaronder het TopaA-Z spel.

Isala Academie

Projectleiderschap en het ontwikkelen van een scholing, toolkits voor scholingsonderhoud en een borgingsplan voor aandachtvelders palliatieve zorg in Isala.

Roparun

Adviseur en coördinator van het project Koppelbedden.

Publicaties:

COPD

Effectiveness of case management in the prevention of COPD re-admissions: a pilot study (2016).

VIAA Mensenwerk

Magazine van de Hogeschool VIAA te Zwolle, artikel over mensgerichte zorg.

Salute

Magazine voor zakelijke relaties van Chiesi Pharmaceutisch Nederland, artikel over minder heropnames door focus op brede diagnose.

Glimlach

Een boekje dat laagdrempelig bijdraagt aan het verzamelen van positieve herinneringen.

Samenwerken?

Loop je vast op een zorgvraagstuk en heb je behoefte aan een frisse blik? We bespreken graag met je hoe we jou hierbij kunnen ondersteunen.