Opdrachtgevers

Hogeschool Windesheim in Zwolle

 • Invulling geven aan werkveldoriëntatie voor eerstejaarsstudenten hbo-v.
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

 • Marktverkenning binnen de zorg over mogelijkheden om te komen tot een cluster zorginnovatie Flevoland.
 • Het opzetten van netwerken rond ondervoeding en de ziekte van Lyme.
 • Samenwerking realiseren met GWIA te Almere.
Envida

 • Marktonderzoek naar de realisatie van een hospice.
Zorggroep Charim

 • Onderzoek naar de doorstart van een hospice.
 • Voorstellen doen voor alternatieven voor hospicezorg.

Stichting TopaA-Z

 • Uitvoeren van diverse werkzaamheden, waaronder de ondersteuning van het stichtingsbestuur, het zoeken van financiering voor de ontwikkeling van diverse initiatieven en producten
 • Het ontwikkelen van producten, waaronder het TopaA-Z spel.
Consortium Noord-Holland en Flevoland

 • Kwartiermaker binnen een team van het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland.
 • Uitvoeren van de aanbevelingen uit het opgestelde rapport over samenwerking tussen onderwijs en het Consortium.
 • Het organiseren van vervolgbijeenkomsten met het HBO en MBO. Het opzetten van innovatiegroepen, waaronder keuzedeel palliatieve zorg en ontwikkeling van “Train de trainers”.
ZISO

 • De uitvoering van de lopende activiteiten van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland.
 • Herijking van het netwerk.
 • Inventarisatie regionale en landelijke ontwikkelingen.
 • Inventarisatie regionale initiatieven palliatieve zorg.
 • Verkenning verdergaande samenwerking binnen ZISO.
 • Vervolgopdracht: uitvoeren van de aanbevelingen uit het opgestelde rapport en voortzetting van de lopende activiteiten in het netwerk palliatieve zorg.
Isala Academie

 • Projectleiderschap en het ontwikkelen van een scholing, toolkit’s voor scholingsonderhoud en een borgingsplan voor aandachtvelders palliatieve zorg in Isala.

O2PZ

Het landelijke meerjaren programma O2PZ heeft als doel de palliatieve zorg in het onderwijs te verbeteren. Het programma kent diverse kernprojecten. 

Deelnemer bij:

 • Kernproject A: Het werken aan een vertaling en borging van de basiscompetenties palliatieve zorg in de eindtermen van het MBO en de ontwikkeling van een keuzedeel palliatieve zorg.
 • Kernproject C: Inrichting en implementatie van het landelijke regiemodel.

O2PZ ontwikkelt en richt regionale onderwijsknooppunten in. In de knooppunten wordt regionaal samengewerkt, kennis en ervaringen gedeeld en resultaten naar een landelijk operationeel niveau gebracht.

Productontwikkeling

Zo wil ik leven

Ontwikkelen van een webapplicatie voor mensen in de palliatieve fase. Nu mede-eigenaar van het product ‘Zo wil ik leven’.

He hajo

Denkkracht inzetten bij de ontwikkeling van de communicatie app voor mensen met een verstandelijke of communicatiebeperking www.hehajo.nl.

‘De Levensjas’

Ontwikkelen van een programma voor basisscholen waarin verlies bespreekbaar wordt www.delevensjas.nl.

‘De wereld van Verschil’

Ontwikkelen van een hulpmiddel bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht www.dewereldvanverschil.nl samen met een online wereld.

Publicaties

COPD

Effectiveness of case management in the prevention of COPD re-admissions: a pilot study (2016)

Download artikel gepubliceerd in BMC

Glimlach

Een boekje dat laagdrempelig bijdraagt aan het verzamelen van positieve herinneringen. Kijk hier.

VIAA Mensenwerk

 • Magazine van de Hogeschool VIAA te Zwolle
 • Artikel over mensgerichte zorg

Download artikel

Salute;  Magazine voor zakelijke relaties van Chiesi Pharmaceutisch Nederland

 • Artikel over minder heropnames door focus op brede diagnose.

Download artikel